ЗА ПІДТРИМКИ ЛАБОРАТОРІЇ "АГРОАНАЛІЗ ЕКСПЕРТ"

ПОСЛУГИ АГРОЛАБОРАТОРІЇ

КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 0-800-757-357

test-tube

Фітомоніторинг

Контроль процесу розвитку рослин
microscope

Агрохімічний аналіз

Аналіз грунту на вміст елементів живлення
microorganisms (2)

Фітопатологічний аналіз

Визначення збудників хвороб в рослинах, насінні та грунті
microorganisms

Ентомологічні дослідження

Визначення мікроскопічно малих шкідників
shooting-star

Агрохімічний супровід

Повний агроконтроль виробницьтва в господарстві від підготовки грунту до збирання врожаю
test-tube (1)

Тканинна діагностика

Визначення місту елементів живлення в рослинах в період вегетації
sun

Гельминтологічний аналіз

Визначення зараженності нематодами посівного матеріалу та грунту
scientist

Агрономічне консультування

Надання рекомендацій за результатами лабораторних досліджень
ПОСЛУГИ АГРОЛАБОРАТОРІЇ

ПРАЙС-ЛИСТ

Найменування досліджень

Опис аналізу

Термін проведения аналізу

Додаткові послуги  (без додаткової оплати)

Вартість (без виїзду спеціаліста)

Агрохімічний аналіз ґрунту

Визначення вмісту доступних форм макроелементів (Р2О52О),  кислотності ґрунту (рН водна, сольова, гідролітична), вміст гумусу,  легкогідролізованного азоту.

Визначення сольового складу водної витяжки (хлориди, сульфати, карбонати…).

Визначення обмінного кальцію і обмінного магнію, рухомої сірки, електропровідності ґрунту.

7-10 діб

 

Підготовка висновку про забезпеченість грунту елементами живлення, розрахунок потреби в елементах живлення (кг д.в / га) з урахуванням запланованого врожаю, попередника.

1400 грн

Визначення суми поглинутих основ, вмісту обмінного натрію

Підготовка висновку про рівні солонцюватості ґрунту, розрахунок норми внесення гіпсу.

4 доби

Підготовка висновку про рівні солонцюватості ґрунту, розрахунок норми внесення гіпсу.

500 грн

Визначення запасу продуктивної вологи в ґрунті (без наявності гранулометричного складу ґрунту)

Визначення вологості зав’ядання (%) в ґрунті, вологості ґрунту, запасу продуктивної вологи.

5 діб

Розрахунок і оцінка запасу продуктивної вологи (доступної рослині)

1800 грн

Визначення запасу продуктивної вологи в ґрунті з гранулометричним

 складом  ґрунту)

Визначення вологості ґрунту, запасу продуктивної вологи

5 діб

Розрахунок і оцінка запасів продуктивної вологи (доступної рослині)

1400 грн

Комплексний аналіз рослинного зразка

Діагностика ураження рослин грибковими, бактеріальними хворобами, визначення видового складу патогенної мікрофлори, діагностика ураження нематодами, кліщами і комахами-шкідниками, фізіологічні пошкодження рослин в комплексі з аналізом ґрунту на вміст токсичних солей в ґрунті, кислотність ґрунту, електропровідність водної суспензії.

5 діб

(первинний діагноз – на 2 доби)

Підготовка висновку про зараження досліджуваних зразків, прогноз розвитку захворювання залежно від умов зовнішнього середовища, рекомендації щодо захисту рослин (лікування і профілактика).

1400 грн

Фітодіагностика ґрунту

Діагностика зараженості ґрунту грибковими хворобами, визначення наявності в ньому цистоутворюючої нематод

7-8 діб

Підготовка висновку про зараженість ґрунту грибковими хворобами, наявність в ньому цистоутворюючих нематод

1560 грн

Визначення цистоутворюючих і галових нематод в ґрунті

Визначення наявності в ґрунті цистоутворюючих нематод

3-4 доби

Підготовка висновку про наявність в ґрунті цистоутворюючих нематод

1200 грн

Фітодіагностика  насіння і посівного матеріалу

Діагностика заселеності насіння і посівного матеріалу грибковими і бактеріальними хворобами, визначення видового складу патогенної мікрофлори.

7-12 діб

(залежно від культури)

Підготовка висновку про зараженість досліджуваних зразків, прогноз розвитку захворювання залежно від умов зовнішнього середовища, рекомендації щодо подальшої захисту рослин (лікування і профілактика)

1200 грн

Фітодіагностика  насіння на наявність міцелію курної головні в зародках насіння пшениці та ячменю

Виявлення міцелію курної головні в зародках насіння пшениці та ячменю, відокремлених від ендосперму.

7 діб

 

Підготовка висновку про зараженість досліджуваних зразків (у відсотках), рекомендації щодо подальшого захисту рослин (лікування)

2600 грн

Комплексний аналіз торфосуміші та органічних добрив

 

Визначення вмісту загального фосфору, калію, азоту, амонійного азоту, кислотності ґрунту (рН) водна.

Визначення вологи і сухого залишку, визначення органічної речовини.

Визначення сольового складу водної витяжки (хлориди, сульфати, карбонати, сума солей ....).

Визначення електропровідності торфосуміші і торфу.

Діагностика зараженості торфосуміші грибковими хворобами, визначення наявності в ній цистоутворюючих нематод

19 діб

Підготовка висновку про забезпеченість елементами живлення, зараженості грибковими хворобами, наявності гельмінтів і рекомендації до зразка

3000 грн

Визначення якості природної води для орошення

Визначення електропровідності, рН, рівня мінералізації води, наявності окремих токсичних солей, сухого залишку.

3 доби

Оцінка якості зрошувальної води за небезпекою її токсичного впливу на рослину з урахуванням запланованого врожаю і культури

800 грн

 

Визначення водно-фізичних характеристик ґрунту

Визначення водно-фізичного складу ґрунту і розрахунок на його основі гідравлічних характеристик

5 діб

Оцінка гідравлічних характеристик ґрунту: на основі процентного співвідношення піску, мулу та глини, визначення вологості зав’ядання, найменшою і повної вологоємності, щільності ґрунту, коефіцієнта фільтрації, доступної вологи

1400 грн

Аналіз рослин(тканинна діагностика)

 

Визначення вмісту в рослинах загального азоту (N общ),  фосфору    (Р 2О 5), калію (К2О), магнію (Mg), заліза (Fe), кальцію (Са), сірки (S), бору (B), марганцю (Mn), цинк (Zn)

Оцінка рівнів забезпеченості рослин цими елементами.

5 діб

Рекомендації по проведенню листових підживлень і коригування кореневих відповідно до результатів аналізу

2200 грн

ПОСЛУГИ АГРОЛАБОРАТОРІЇ

ЗРАЗКИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАКЛЮЧЕНЬ